Overal is waarde te vinden.
Bij iedereen, in elke wijk.

Met wijk vol waarde vinden deelnemers betekenis in hun wijk.

Iedereen kan meedoen

Wijk vol waarde laat zien dat iedereen kan meedoen in deze maatschappij. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Iedereen is waardevol.

Afbeelding2 1 1
iedereen kan meedoen - wijk vol Waarde

Meedoen is van waarde

Werk geeft betekenis, zingeving, verantwoordelijkheid. Met wijk vol waarde vinden mensen eigenaarschap en ondernemingszin terug en zetten ze stappen in hun eigen ontwikkeling.

Afbeelding2 2 1
De wijk wordt mooier - wijk vol Waarde

De wijk wordt mooier

Veel belangrijk werk in wijken blijft liggen, omdat het niet rendabel is – al heeft het werk veel maatschappelijke waarde. Deelnemers aan Wijk vol Waarde gaan aan de slag op dit werk. Denk aan: de wijk schoon, heel en veilig houden. Samen bewegen. Eenzame wijkbewoners opzoeken. Zo wordt de wijk er mooier door.

Afbeelding2 3 1
Meedoen is van waarde - Wijk vol waarde
Vector 9

Mariella leeft zelf gezonder & stimuleert sociale contacten in de wijk

“Ik had last van een angststoornis. Ik ben jarenlang binnengebleven en durfde niet naar buiten te gaan. Nu organiseer ik koffie-ochtenden voor bewoners uit de buurt.”

image 1
Mariella - Wijk vol waarde
image 5
Ottman - Wijk vol waarde
Vector 9

Ottman spreekt beter Nederlands & zorgt voor een schone en veilige wijk

“Ik ben nu zeven jaar in Nederland. Het is fijn om met anderen samen te werken, en iets te kunnen betekenen voor de wijk en iets nuttigs te doen voor de samenleving. We zorgen dat er geen afval rondzwerft op straat, en als het nodig is doen we meldingen van overlast. Ik oefen ook mijn Nederlands.”
Vanaf 1 januari 2023 heeft Ottman een betaalde baan in de wijk.

Vector 9

De wijk wordt een fijnere plek

Wijkbewoner: “Het is een fijn gevoel dat er voor deze wijk gezorgd wordt. Dat er mensen zijn die opletten, de wijk schoonhouden, letten op veiligheid. Ik ben er echt blij mee.”

image 7
De wijk wordt een fijnere plek - wijk vol waarde
image 6
Jobcoaches - Wijk vol Waarde
Vector 9

Jobcoaches begeleiden deelnemers bij Wijk vol Waarde

“Deelnemers gaan aan de slag op waardevol werk in de wijk. Denk aan het maken van soep, en die bezorgen bij kwetsbare gezinnen. De taak is een middel. Het stimuleert zelfstandigheid bij deelnemers, geeft eigenwaarde. Maar de taken die zij doen zijn ook een belangrijk bindmiddel in de wijk. Het is nodig werk, dat dingen toevoegt die de wijk nodig heeft: zoals veiligheid, sociaal contact, gezond eten.”

Een positief effect op 8 van de 10 leefgebieden van deelnemers!

Wijk vol waarde heeft een positief effect op deelnemers. Zo stabiliseert hun thuissituatie, wordt hun netwerk groter en verbetert de mentale en fysieke gezondheid. Samen bouwen deze deelnemers hun wijk op. Ook voor de wijk zijn de effecten positief. Wijkbewoners zien een verbetering in leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. Een wijk vol waarde! > Bekijk het onderzoek.

Group 11
Wijk vol waarde - Kaart
Vector 9

Wij faciliteren de oprit, en mensen kiezen ervoor te gaan rijden

Mensen hoeven niet jarenlang aan de zijlijn te staan. Iedereen heeft waarde en kan waarde toevoegen. Het programma dat wijk vol waarde heeft ontwikkeld, vormt de basis waarop deelnemers zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een goed uitgewerkte methode noodzakelijk. Deelnemers worden begeleid op alle levensgebieden. En gaan er ook financieel op vooruit. Wijk vol waarde heeft ook aandacht voor wat er speelt in de wijk en werkt samen met lokale partners.
Dat is de oprit – maar mensen die in beweging komen kiezen er zélf voor om te gaan rijden. Dat heeft effect op henzelf, hun omgeving en op de hele wijk.
Wijk vol waarde is actief in Den Haag Zuidwest, Rijswijk en is met enkele andere steden in gesprek over uitbreiding naar andere wijken – vaak samen met bestaande buurthuizen of ontmoetingsplekken.

Onze partners

Werk jij al bij een bruisende buurtplek?

Neem dan contact met ons op! We helpen je graag dit op jouw plek te realiseren.

Info@wijkvolwaarde.nl

Ook een wijk vol waarde in jouw gemeente?

Neem dan contact met ons op! We helpen je graag dit op jouw plek te realiseren.

Info@wijkvolwaarde.nl